شرکت بهین دانـه البـرز خـــود را متعهــد به رفـــع کامـــــــل نیـاز های پـــرورش دهنـدگان به شـرح ذیل می داند :
1- تامین منظم و طبق برنامه خوراک میگو .
2- بالابردن رشد میگو در بیومتری برای برداشت در بزرگترین سایز
3- کاهش حداکثری ضریب تبدیل (FCR) برای کاهش قیمت تمام شده میگو .
4- ارائه خدمات مشاوره ای و همراهی در تمام طول دوران پرورش با استفاده از سیستم دریافت گزارشات غذادهی بیومتری رشد و بازدید منظم دوره ای کارشناسان در مزارع.
5- تامین مواد مغذی لازم برای میگو، جهت تقویت سیستم ایمنی، مقاومت در برابر بیماری ها ، استرس و افزایش اشتها.

شرکت بهین دانه البرز این نیاز ها را چگونه برطرف میکند؟

1- ما به اتکای مجــهز تریـن خط خوراک میگو در کارخانه ای وسیع و مدرن و با ظرفیت بالای انبار مواد اولیه و محصول ،توان تولید روزانه 200 تن خوراک با بالاترین کیفیت را داریم .2- مواد اولیه مصرفی ما از معتبرترین منابع به صورت قرارداد سالانه تامین می گردد و این شرکت خود راساً پودر ماهـی مصرفـی خـود را بـه عنوان مهمتریـن مواد اولیـه تولید می نمایـد .3- فرمول های این شرکت بستـه بـه زمــان پــرورش، دمـای هوا، شـوری و PH آب، مـوقـعیــت جغرافیـایــی و نیاز مشتری با تنوع بالای مواد اولیـه، توسـط اساتیـد معتبـر جیره نویسی شده است .