فرآیند پخت


کارخانه ی شر کت بهین دانه البرز با 3 خط کامل پلت شامل پلورایزر ، میکسر ، کاندیشینر و DDC ، پلت ، استابلایزر ،کولر و ... می‌باشد. در اینجا به اختصار فرآیند پخت و چگونگی رسیدن به بهترین قوام و ماندگاری با بالاترین درصد جذب و کمترین خاکه و دانه بندی کاملا استاندارد و سریعترین ته نشینی را توضیح می دهیم .

اغلب تولید کننده های خوراک میگو از پلورایزر به خاطر هزینه های بالا صرف نظر می کنند، اما اهمیت بی نظیر پلورایزر در تولید خوراک ، شرکت بهین دانه البرز را مجاب به استفاده کامل از پلورایزر نموده است . در پلورایزر های این شرکت، مواد اولیه به اندازه کمتر از 200 میکرون می رسند در حالی که عدم استفاده از پلورایزر و استفاده از آسیاب چکشی، نهایتا اندازه مواد اولیه به 1000 میکرون می رسند. * ذکر این نکته ضروری است که امکان تولید خوراک مناسب بدون استفاده از پلورایزر غیر ممکن است . پخت ، دانه بندی مناسب ، ژلاتینه و همگن شدن ، صرفا با استفاده از پلورایزر ممکن است و این مهم در کیفیت خوراک نقش بی نظیری دارد.

بعد از پلورایزر نوبت به میکسر می رسد، فرآیند میکس اگر به صورت دقیق و مهندسی صورت نپذیرد، امکان همگن شدن ، دانه بندی و پخت مناسب خوراک از دست می رود. در بهین دانه البرز فرآیند میکس دوبار انجام می‌پذیرد و از همگن شدن مواد اولیه اطمینان خاطر داریم . پس از فرآیند میکس و مخلوط شدن مواد خشک و تر و تزریق بخار یکی دیگر از مهم ترین بخش های پخت خوراک آغاز می‌گردد. در این مرحله موادی که با پلورایزر به ابعاد زیر 200 میکرون رسیده است و در میکسر ها، کاملا همگن شده در مارپیچ های کاندیشینر و DDC طی 6 تا 8 دقیقه کاملا ژلاتینه و پخته می‌شوند و در اینجا ما میزان جذب خوراک را بالای 90 درصد می رسانیم ، موضوعی که اهمیتش در کیفیت خوراک و پرورش میگو بی بدیل است. مواد ژلاتینه و چسبنده توسط دستگاه پلت 10تن در ساعت، با فشار و تراکم بالا دانه بندی شده و این باعث یکدستی دانه ها و نداشتن خاکه و قوام و ماندگاری خوارک می گردد. ما در این جا دانه های خوراک را به کیفیتی می رسانیم که به محض ورود در آب بلافاصله ته نشین شود و ظرف 15 دقیقه ارتجاعی شده و قابل مصرف برای میگو شود . * نکته مهم دیگر اینجاست که ما با فرآیند پخت خود ، ماندگاری فیزیک خوراک را تا حداقل2 ساعت می رسانیم . پس از پلت ، دانه های خوراک که شکل خود را گرفته اند ، به داخل استابلایزر هدایت شده و حدود 45 دقیقه در دمای بالای 110 درجه به حداکثــر جـذب و ماندگــاری و قـوام می‌رسنــد. در نهایت پس از خنک شدن در کولر ، محصول به بخشکیسه گیری هدایت شده و در آنجا آماده ارسال می گردد.