شرح فرآیند تولیــد :

کارخانه کاملا مکانیزه این شرکت، شانس خطاهای انسانی را به صفر رسانده و کل فرآیند تولید به صورت اتوماتیک می باشد. در اینجا به اختصار فرآیند تولید را شرح می دهیم.1- انواع پودر ماهی مصرفی در فرمول شامل: متوتا،کیـلکا ، ساردیـن و جنـوب می باشند. مهمترین نکته پودر ماهی، خلوص ، تازگی، پروتئیـن و جـذب بالا و TVN پایین می باشد. ما برای اطمینان از کیفیت پودر ماهی مصرفی ،تمامی پودر ماهی مورد نیاز خود را در کارخانجات پودر ماهی در جنوب و شمال کشور تولید نموده و از کیفیت، تازگی و خلوص پودر ماهی اعتماد کامل داریم. نمک، شن و ماسه، بنتونیت، آنزیمیت و انواع پروتئین های طیوری و دامی و ... در پودر ماهی مصرفی ما وجود ندارند .

2- سویای مصرفی ما صرفا از کنجاله سویای درجه یک آرژانتین یا برزیل یا سویای فرآوری شده با پروتئین بالا می باشد و از مصرف محصولات مشابه که باعث افزایش غیراستاندارد فیبر خوارک می گردد، خودداری می نماییم .


3- آرد مـصـرفـــی در خــــوراک بهیـن دانـه البــرز حداقل 15 درصد بوده و استفاده از آرد های دامی اکیدا خودداری می شود .


4- پریـمیـکس این شـرکــت طبـق فرمـول های پریـمیـکس های برتـرین برنـد های جهانـی فرمولـه شده و به تمام نیاز های میگو شامل مواد معدنی، اسیـد هـای آمینـه، ویتامیــن ها و ... پاسـخ خواهـد داد . پریـمیـکس استاندارد در پیشگیـری از بیمـاری های ویروسـی و کمـک به رشد میگو بسیار حائز اهمیت می باشد.

سایر مواد اولیـه مانند پـودراسکوییــد، گلوتـن گندم و ذرت، همبنـد ژلاتیـن، ویتامیــن C پودر سیر، لیسیتین، انواع روغن ماهی ، زرده تخم مرغ و ... نیز همگی از باکیفیت ترین مواد اولیه از معتبر تریــن تامین کنندگان تهیــه می گــردد. * این فرمـول به مصرف کننـدگان عزیز تضمین می دهـد با بالاتریـن پروتئین، کالـری و جـذب، تمامی شرایط برای سلامت و رشد حداکثـری میگو را فراهـم می نمایـد .